facebook
Diecezja Opolska
Spacer wirtualny w kościele św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka
Porządek Mszy św.
Dni powszednie - 6.30
czwartek 17.00

Niedziela i święta
7.30 i 10.00 oraz
sobotni wieczór 18.00

Sakrament pokuty
codziennie przed Mszą św.
sobota - od 17.00
Kancelaria Parafialna
Czynna codziennie po Mszy św. do godz. 8.00 oraz w czwartek od godz. 17.45 do 18.30

W niedzielę, święta oraz w sobotę kancelaria nieczynna

Wezwanie do chorego oraz sprawy pogrzebu o każdej porze
Nr konta bankowego
PKO SA I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
43 12 40 1659 1111 0000 2599 1004
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

(św. Jan Paweł II)

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony... (Mt. 7,27)ROK  WIARY  2012-2013

Odpusty na Rok Wiary

1. Wskazania Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r.

Na Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r. i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r., papież udzielił odpustu zupełnego. Wierni będą mogli go uzyskać, także dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Informuje o tym odnośny dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 września.

W ciągu całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny, ilekroć wezmą udział w przynajmniej trzech momentach misji świętych albo w trzech wykładach o dokumentach Soboru Watykańskiego II czy Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Inną okazją do otrzymania takiego odpustu będzie udanie się w pielgrzymce do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich albo do katedry czy miejsca sakralnego specjalnie wyznaczonego przez tamtejszego biskupa na Rok Wiary. Należy tam wziąć udział w nabożeństwie czy przynajmniej zatrzymać się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi oraz do świętych apostołów czy patronów danego miejsca.

Ponadto w dniach specjalnie wyznaczonych przez ordynariusza miejscowego na Rok Wiary można otrzymać odpust w jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego należy dodać wyznanie wiary.

Wreszcie okazją do uzyskania odpustu zupełnego w Roku Wiary może też być nawiedzenie miejsca własnego chrztu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

2. Wskazania Biskupa Opolskiego z dnia 11 października 2012 r.

Odpust w Roku Wiary może uzyskać wierny, które weźmie udział w pielgrzymce do wyznaczonych w diecezji kościołów i nabożeństwie lub zatrzymaniu się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi oraz do świętych apostołów i patronów tego kościoła.

Odpust w Roku Wiary w naszej diecezji można uzyskać w kościele katedralnym pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Opolu oraz w następujących kościołach:
          - kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu
          - bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
          - bazylika pw. św. Anny na Górze Świętej Anny
          - kaplica w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim
          - kościół pw. Matki Bożej w Raciborzu
          - kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie
          - kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku
          - kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu
          - kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach
          - kościół pw. Bożego Ciała w Strzelcach Opolskich
          - kościół pw. św. Franciszka w Głogówku
          - kościół pw. św. Józefa w Prudniku-Lesie

Ponadto odpust na Rok Wiary można otrzymać w jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego należy dodać wyznanie wiary w następujących dniach:
          - 14 listopada (wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert)
          - 16 listopada (rocznica poświęcenia katedry opolskiej)
          - 11 lutego (światowy Dzień Chorego)
          - 1 maja (wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika)
          - 21 czerwca (święto NMP Opolskiej)
          - 28 czerwca (rocznica ustanowienia diecezji opolskiej)
          - 20 lipca (wspomnienie bł. Czesława)
          - 26 lipca (uroczystość św. Anny)
          - 17 sierpnia (uroczystość św. Jacka)
          - 26 sierpnia (uroczystość NMP Częstochowskiej)
          - 1 września (wspomnienie bł. Bronisławy)
          - 16 października (uroczystość św. Jadwigi Śląskiej)