ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

20.04.2020

Dekret z 20 kwietnia 2020r.

19.04.2020

19.04.2020

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twojemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo,

Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci,
módlcie się za nami.

17.04.2020

DEKRET Biskup Opolskiego z 17.04.2020

16.04.2020

Zasady związane z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa

10.04.2020

Wielkanoc w czasie pandemii

04.04.2020

AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że "żal doskonały”, określany jako "żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal "odpuszcza grzechy powszednie” i "przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

 1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
  "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

 2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.
  Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
  Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
  (Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

 3. Następnie można odmówić:

  Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
  W Trójcy jedyny, prawdziwy.
  Wierzę w coś objawił Boże,
  Twe słowo mylić nie może.

  Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
  Wszechmocny i miłosierny;
  Dasz mi grzechów odpuszczenie,
  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Boże, choć Cię nie pojmuję,
  Jednak nad wszystko miłuję.
  Nad wszystko, co jest stworzone,
  Boś Ty dobro nieskończone.

  A jako samego siebie,
  Wszystkich miłuję dla Ciebie.

  Ach, żałuję za me złości
  Jedynie dla Twej miłości.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu,
  Do poprawy dążącemu

 4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
  (Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą

 5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

 6. Chwila ciszy

 7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 8. Prośby
  - Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
  - Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
  - Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

 9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz...

 10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

  Psalm 51, 3-9

  Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
  w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego.

  Uznaję bowiem nieprawość moją,
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
  i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

  Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
  i prawy w swoim sądzie.
  Oto urodziłem się obciążony winą
  i jako grzesznika poczęła mnie matka.

  A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
  naucz mnie tajemnic mądrości.
  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (...).

  (Podczas wymawiania poniższych słów od "Chwała Ojcu...” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen


03.04.2020

DEKRET o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej

30.03.2020

Jakie będzie Triduum Paschalne - Dekret bp. Andrzeja Czai

29.03.2020


List biskupa opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu 2020 r.

bp. Andrzej Czaja

24.03.2020

Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

24.03.2020

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

21.03.2020

Prezydium Episkopatu: przypominamy o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy

20.03.2020

Prezydium Episkopatu: przypominamy o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy

16.03.2020

Dekret ks.bp. Andrzeja CZai

W związku z epidemią COVID-19 (koronawirusa) od 16 marca 2020r. działa grupa wolontariuszy, której koordynatorem jest Proboszcz Parafii ks. Jacek Potempa tel. 609 180 326
Grupa ma na celu pomoc osobom chorym, starszym i samotnym, którzy potrzebują pomocy doraźnej, tj. zakupy żywności, leków, art.gospodarczych czy pomocy lekarskiej.
Jest również możliwość zamówienia za opłatą na wynos w Restauracji CISOWIANKA u Pani Anieli tel. 502 582 551


14.03.2020

Słowo Biskupa Opolskiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

13.03.2020

Dyspenssa bp. Andrzeja Czai
Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
Koronawirus