12 - Odpust św. Franciszka z Asyżu 01.10.2006r

Rozpocznij prezentację