Quiz ogólny - cz.IV

Quiz - strona 1/2
  1. 1. Kto jest obecnie Prymasem Polski?
  2. 2. Ile jest sakramentów świętych?
  3. 3. Kiedy urodził się Karol Wojtyła?
  4. 4. Jak brzmi trzecie przykazanie Boże?
  5. 5. Jakiego okresu sięgają początki katolicyzmu?