facebook
Porządek Mszy św.
Dni powszednie - 6.30
czwartek 17.00

Niedziela i święta
7.30 i 10.00 oraz
sobotni wieczór 18.30

Sakrament pokuty
codziennie przed Mszą św.
sobota - od 17.00
Kancelaria Parafialna
Czynna codziennie po Mszy św. do godz. 8.00 oraz w czwartek od godz. 17.45 do 18.30

W niedzielę, święta oraz w sobotę kancelaria nieczynna

Wezwanie do chorego oraz sprawy pogrzebu o każdej porze
Nr konta bankowego
PKO SA I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
43 12 40 1659 1111 0000 2599 1004
Droga odkryć naukowych jest zawsze drogą do prawdy. Dlatego każdy człowiek, który szuka prawdy, w rzeczywistości porusza się drogą, która prowadzi do Boga.

(św. Jan Paweł II)

Sprawiedliwością wieczna Twa sprawiedliowść, a prawdą Twoje prawo. (Ps. 118,142)



ROK  WIARY  2012-2013

Odpusty na Rok Wiary

1. Wskazania Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r.

Na Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r. i potrwa do przyszłorocznej uroczystości Chrystusa Króla 24 listopada 2013 r., papież udzielił odpustu zupełnego. Wierni będą mogli go uzyskać, także dla zmarłych, pod zwykłymi warunkami: prawdziwej skruchy, spowiedzi sakramentalnej, Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Informuje o tym odnośny dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 14 września.

W ciągu całego Roku Wiary wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny, ilekroć wezmą udział w przynajmniej trzech momentach misji świętych albo w trzech wykładach o dokumentach Soboru Watykańskiego II czy Katechizmie Kościoła Katolickiego.

Inną okazją do otrzymania takiego odpustu będzie udanie się w pielgrzymce do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich albo do katedry czy miejsca sakralnego specjalnie wyznaczonego przez tamtejszego biskupa na Rok Wiary. Należy tam wziąć udział w nabożeństwie czy przynajmniej zatrzymać się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi oraz do świętych apostołów czy patronów danego miejsca.

Ponadto w dniach specjalnie wyznaczonych przez ordynariusza miejscowego na Rok Wiary można otrzymać odpust w jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego należy dodać wyznanie wiary.

Wreszcie okazją do uzyskania odpustu zupełnego w Roku Wiary może też być nawiedzenie miejsca własnego chrztu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

2. Wskazania Biskupa Opolskiego z dnia 11 października 2012 r.

Odpust w Roku Wiary może uzyskać wierny, które weźmie udział w pielgrzymce do wyznaczonych w diecezji kościołów i nabożeństwie lub zatrzymaniu się przez odpowiedni czas na medytację, zakończoną Ojcze nasz, wyznaniem wiary i modlitwą do Maryi oraz do świętych apostołów i patronów tego kościoła.

Odpust w Roku Wiary w naszej diecezji można uzyskać w kościele katedralnym pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Opolu oraz w następujących kościołach:
          - kościół seminaryjno-akademicki pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu
          - bazylika pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
          - bazylika pw. św. Anny na Górze Świętej Anny
          - kaplica w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim
          - kościół pw. Matki Bożej w Raciborzu
          - kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie
          - kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku
          - kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu
          - kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach
          - kościół pw. Bożego Ciała w Strzelcach Opolskich
          - kościół pw. św. Franciszka w Głogówku
          - kościół pw. św. Józefa w Prudniku-Lesie

Ponadto odpust na Rok Wiary można otrzymać w jakimkolwiek miejscu sakralnym, uczestnicząc w Eucharystii czy modlitwie brewiarzowej, do czego należy dodać wyznanie wiary w następujących dniach:
          - 14 listopada (wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert)
          - 16 listopada (rocznica poświęcenia katedry opolskiej)
          - 11 lutego (światowy Dzień Chorego)
          - 1 maja (wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika)
          - 21 czerwca (święto NMP Opolskiej)
          - 28 czerwca (rocznica ustanowienia diecezji opolskiej)
          - 20 lipca (wspomnienie bł. Czesława)
          - 26 lipca (uroczystość św. Anny)
          - 17 sierpnia (uroczystość św. Jacka)
          - 26 sierpnia (uroczystość NMP Częstochowskiej)
          - 1 września (wspomnienie bł. Bronisławy)
          - 16 października (uroczystość św. Jadwigi Śląskiej)