12 - Pielgrzymka Dekanatu do Tworkowa 23.05.2009

Prezentacja slajdów