18 - Nabożeństwo do NSPJ przy Krzyżu ul. Nadrzeczna 19.06.2011

Prezentacja slajdów