21 - Pielgrzymka Leśniów, św. Anna, Gidle, Częstochowa 28.07.2009

Prezentacja slajdów