11 - 70. Rocznica Urodzin ks. Proboszcza 11.10.2020

Prezentacja slajdów