8 - Poświęcenie figury św. Józefa 01.05.2022

Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa
Figura św. Józefa Poświęcenie figury św. Józefa przy wejściu na plac kościelny.
Figura św. Józefa

Etykieta