6 - Triduum Paschalne 21-23.04.2011

A - Wielki Czwartek

A - Wielki Czwartek

38 zdjęć

B - Wielki Piątek

B - Wielki Piątek

40 zdjęć

C - Poświęcenie pokarmów

C - Poświęcenie pokarmów

22 zdjęć

D - Wielka Sobota

D - Wielka Sobota

48 zdjęć

Etykieta