Logo
obrazek

Msze Święte

Od pon. do sob. o godz. 630
Czwartek Msza szkolna o godz. 1700
Niedziele i Święta o godz. 730, 1000

obrazek

Spwiedź święta

W naszej parafii można wyspowiadać się od poniedziałku do soboty przed każdą Mszą świętą oraz w sobotę od godz. 1730

obrazek

Parafia na YouTube


Katechumenat w 2024
Katechumenat w I i II połowie 2024 roku, w Parafii Ducha Świętego w Kędzierzynie-Kożlu, osiedle Piasty

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2020

28.12.2020

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 23.12.2020

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 23.12.2020

23.12.2020

Życzenia na Boże Narodzenie o. Jerzy Wilk OSCam - referent misyjny

Życzenia na Boże Narodzenie 2020 od o.Jerzego Wilk OSCam Referent Misyjny

23.12.2020

Życzenia na Boże Narodzenie od ks. Proboszcza

Życzenia na Boże Narodzenie 2020 od ks. Proboszcza Jacka Potempa

27.11.2020

Nowy dekret Biskupa Opolskiego

Nowy dekret Biskupa Opolskiego

24.11.2020

Dekret o odwiedzinach duszpasterskich w czasie pandemii

Dekret o odwiedzinach duszpasterskich w czasie pandemii

05.11.2020

Najnowszy dekret dotyczący trwającej pandemii z 5 listopada

Najnowszy dekret dotyczący trwającej pandemii z 5 listopada

30.10.2020

Dekret dotyczący obchodu Uroczystości Wszystkich Świętych z 30 października

Dekret dotyczący obchodu Uroczystości Wszystkich Świętych

25.10.2020

Dekret Penitencjarii Apostolskiej na listopadowe święta

"W tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19 odpusty zupełne za zmarłych można uzyskiwać przez cały listopad, dostosowując warunki do sytuacji pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo wiernym” – to zdanie znajduje się w wydanym z okazji listopadowych świąt dekrecie Penitencjarii Apostolskiej. Odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy 1 a 8 listopada zostaje przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być również od siebie oddzielone.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

W dalszej kolejności dekret Penitencjarii Apostolskiej mówi, że odpust zupełny z okazji wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada dla osób, które odwiedzą kościół lub kaplicę oraz odmówią w nich: „Ojcze nasz” i „Wierzę” może zostać przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą oraz w uroczystość Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore oraz ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład z powodu ograniczeń nałożonych przez władze na okres pandemii, aby zapobiec stłoczeniu wiernych w miejscach świętych, będą mogły uzyskać odpust zupełny pod warunkiem duchowego dołączenia do pozostałych wiernych. Należy przy tym odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu z intencją jak najszybszego spełnienia warunków uzyskania odpustu, czyli przystąpienia do sakramentu pojednania, przyjęcia Komunii oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz odmówienia przed obrazem Jezusa lub Maryi pobożnej modlitwy za zmarłych, na przykład koronki do Miłosierdzia Bożego lub innych modlitw dedykowanych zwykle zmarłym przez wiernych.

źródło: Vatican News


20.10.2020

Dekret dotyczący obchodu Uroczystości Wszystkich Świętych

Dekret dotyczący obchodu Uroczystości Wszystkich Świętych

16.10.2020

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO 16 października 2020

DEKRET Biskup Opolskiego z 16.10.2020

14.10.2020

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu

Komunikat sanepidu kędzierzyńsko-kozielskiego

14.10.2020

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO - ANEKS DO DEKRETU Z 25.08.2020

DEKRET Biskup Opolskiego z 25.08.2020

11.10.2020

70. Urodziny ks. Proboszcza 12.10.2020

Zyczenia urodzinowe

Czcigodny Księże Proboszczu!

"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem" (Lb 6,24-26)

W dniu Twoich 70 urodzin chcemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia - niesłabnącego żaru ducha w jakże trudnej kapłańskiej posłudze, oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów. Niech Matka Boża, nasza Patronka, ma Cię zawsze w swojej opiece. Duch Święty niech oświeca Cię światłem wiary, nadziei i miłości na czas Twojej kapłańskiej posługi i głoszenia Słowa Bożego.
Życzymy, aby każdy dzień był przepełniony słońcem, radością i życzliwością ludzi, którzy Cię otaczają i zawsze gotowi są Ci pomóc.
Trwaj w zdrowiu, pełni sił i "Zaufaj Panu, a On sam będzie działał"! (Ps 37)

składają Tobie Parafianie


25.08.2020

DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

DEKRET Biskup Opolskiego z 25.08.2020

20.08.2020

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu

KOMUNIKAT

W komunikacie czytamy: Niemal każdego dnia do kurii diecezjalnej docierają wiadomości o rażącym lekceważeniu przez wiernych zasad sanitarnych związanych z epidemią, dokonującym się za cichym przyzwoleniem, a nieraz i namową samych duszpasterzy. Wobec doniesień o wciąż wysokiej liczbie zachorowań na Covid-19, które wśród wiernych wywołują uzasadnione obawy, w imieniu Biskupa Opolskiego zwracamy się z usilną prośbą o unikanie wypowiedzi i działań noszących znamiona nieodpowiedzialnego lekceważenia rozporządzeń państwowych związanych z epidemią oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych w kościołach, tj.:

 1. Zasłanianie ust i nosa przez wiernych i posługujących wewnątrz kościoła (z wyjątkiem duchownych celebrujących Mszę św.) oraz wiernych przystępujących do spowiedzi.

 2. Zasłanianie ust i nosa lub zasada dystansowania się przez wiernych gromadzących się poza świątynią, podczas procesji i pielgrzymek

 3. Zasłanianie ust i nosa przez wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 2 m

 4. Dezynfekowanie rąk przez rozdających Komunię św. na oczach wiernych zawsze przed Jej rozdawaniem

 5. Porządkowanie sposobu przyjmowania przez wiernych Komunii św. do ręki i do ust (kolejność rozdawania bądź podział rozdających)

 6. Osuszenie kropielnic w kościołach (wody święconej można używać tylko podczas pokropień)

Do komunikatu dołączona została także propozycja apelu do wiernych o przestrzeganie zasad sanitarnych. "Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust.”

28.05.2020/ 05.06.2020

DEKRET Biskup Opolskiego z 28.05.2020

22.05.2020

DEKRET Biskup Opolskiego z 22.05.2020

16.05.2020

Dekret z 17 maja 2020r.

44.Rocznica Święceń Kapłańskich - 16.05.2020


Ks. Proboszcz - Jacek Potempa

Życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, nieustającej opieki Matki Bożej, nowych mocy duchowych, wiary co nadzieję prowadzi oraz niegasnącej jasności światła Bożego.
Niech dar kapłaństwa rozświetla Twój duchowy świat i niech miłość Jezusa błogosławi Tobie w dziele duszpasterzowania i życiu osobistym.

Parafianie

30.04.2020

Dekret bp. opolskiego z 30.04.2020

20.04.2020

Dekret z 20 kwietnia 2020r.

19.04.2020

19.04.2020

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twojemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu.

Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, potrzebującym nieśli pomoc. Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Maryjo,

Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci,
módlcie się za nami.

17.04.2020

DEKRET Biskup Opolskiego z 17.04.2020

16.04.2020

Zasady związane z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa

10.04.2020

Wielkanoc w czasie pandemii

04.04.2020

AKT ŻALU DOSKONAŁEGO

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że "żal doskonały”, określany jako "żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal "odpuszcza grzechy powszednie” i "przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

 1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
  "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

 2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.
  Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)
  Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
  (Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

 3. Następnie można odmówić:

  Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
  W Trójcy jedyny, prawdziwy.
  Wierzę w coś objawił Boże,
  Twe słowo mylić nie może.

  Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
  Wszechmocny i miłosierny;
  Dasz mi grzechów odpuszczenie,
  Łaskę i wieczne zbawienie.

  Boże, choć Cię nie pojmuję,
  Jednak nad wszystko miłuję.
  Nad wszystko, co jest stworzone,
  Boś Ty dobro nieskończone.

  A jako samego siebie,
  Wszystkich miłuję dla Ciebie.

  Ach, żałuję za me złości
  Jedynie dla Twej miłości.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu,
  Do poprawy dążącemu

 4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
  (Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą

 5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

 6. Chwila ciszy

 7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

 8. Prośby
  - Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
  - Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
  - Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

 9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz...

 10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

  Psalm 51, 3-9

  Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
  w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego.

  Uznaję bowiem nieprawość moją,
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
  i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

  Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
  i prawy w swoim sądzie.
  Oto urodziłem się obciążony winą
  i jako grzesznika poczęła mnie matka.

  A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
  naucz mnie tajemnic mądrości.
  Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
  obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (...).

  (Podczas wymawiania poniższych słów od "Chwała Ojcu...” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
  jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen


03.04.2020

DEKRET o przebiegu Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy w Diecezji Opolskiej

30.03.2020

Jakie będzie Triduum Paschalne - Dekret bp. Andrzeja Czai

29.03.2020


List biskupa opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu 2020 r.

bp. Andrzej Czaja

24.03.2020

Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

24.03.2020

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

21.03.2020

Prezydium Episkopatu: przypominamy o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy

20.03.2020

Prezydium Episkopatu: przypominamy o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy

16.03.2020

Dekret ks.bp. Andrzeja CZai

W związku z epidemią COVID-19 (koronawirusa) od 16 marca 2020r. działa grupa wolontariuszy, której koordynatorem jest Proboszcz Parafii ks. Jacek Potempa tel. 609 180 326
Grupa ma na celu pomoc osobom chorym, starszym i samotnym, którzy potrzebują pomocy doraźnej, tj. zakupy żywności, leków, art.gospodarczych czy pomocy lekarskiej.
Jest również możliwość zamówienia za opłatą na wynos w Restauracji CISOWIANKA u Pani Anieli tel. 502 582 551


14.03.2020

Słowo Biskupa Opolskiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

13.03.2020

Dyspenssa bp. Andrzeja Czai
Komunikat Konferencji Episkopatu Polski
Koronawirus

Piątek - 12 lipca 2024
194 dzień roku,  172 dni do końca roku
04:52 20:55
XIV Tydzień - OKRES ZWYKŁY II
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

Liturgiczny kolor szat
Nowe zdjęcie
foto
Nowe zdjęcie
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto

Dzisiaj imieniny obchodzi:
Jan, Brunon, Weronika, Bonifacy, Henryk

kwiat

Wszystkim solenizantom, jubilatom dzisiejszego dnia jak i tygodnia, którzy obchodzą imieniny, urodziny, rocznice bądź inne uroczystości - życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i św. Franciszka z Asyżu.