PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA

obrazek

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

"Parafia jest latarnią morską, która rzuca światło wiary i w ten sposób wychodzi naprzeciw najgłębszym i najbardziej autentycznym pragnieniom ludzkiego serca, dając sens i nadzieję życiu osób i rodzin"

Ojciec św. Benedykt XVI


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w Parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w Parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej jest każdorazowy ksiądz proboszcz.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla Proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za Parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, Proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2016r. - 2020r.

W niedzielę 15.11.2015r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 101 kartek, w których to zgłoszono 56 osób.
Z pośród tych osób zostało wyłonione 14 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostały wpisane na listę wyborczą.

Wybory odbyły sie w niedzielę 29.11.2010r., na wszystkich Mszach św., gdzie można było oddać swój głos zaznaczając znak "x" obok nazwiska jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów do PRD, niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.
Oddano 187 głosów. Obecny skład Rady Parafialnej poniżej w tabeli.


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2010r. - 2015r.

W niedzielę 14.11.2010r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 129 kartek, w których to zgłoszono 49 osób. Z pośród tych osób zostanie wyłonione 15 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostaną wpisane na listę wyborczą.

W niedzielę 21.11.2010r., na wszystkich Mszach św. można było oddać swój głos na karcie głosowania / wzór powyżej /. Aby głos był ważny należy postawić znak "x" przy maksymalnie trzech kandydatach na karcie do głosowania. Niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.

Parafialna Rada Duszpasterska
2016 - 2020

Absalon Jerzy

Banaś Norbert

Fogel Alfred

Garbas Grzegorz

Hadasik Henryk

Kudla Paweł

Kremer Irena

Majnusz Hubert

Młynarczyk Klaudia

Moszko Klaudia

Sladczyk Bernard

Stogniew Andrzej

Parafialna Rada Duszpasterska
2011 - 2015

Absalon Jerzy

Bartodziej Małgorzata

Duda Franciszek

Fogel Alfred

Hadasik Henryk

Hadaszik Dorota

Kremer Irena

Marondel Gerard

Nowak Ingryda

Nowak Józef

Stania Maria

Stogniew Andrzej

Parafialna Rada Duszpasterska
2006 - 2010

Absalon Jerzy

Bartodziej Małgorzata

Duda Franciszek

Hadasik Henryk

Jagła Ryszard

Kusz Krystyna

Kremer Irena

Majnusz Rita

Młynarczyk Klaudia

Moszko Klaudia

Nowak Ingryda

Stania Maria

Parafialna Rada Duszpasterska
2000 - 2005

Bartodziej Małgorzata

Hadaszik Dorota

Kremer Irena

Majnusz Rita

Młynarczyk Klaudia

Nowak Ingryda

Piela Ginter

Pietryk Eryk

Steinert Łucja

Woszczycki Marcin