PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

"Parafia jest latarnią morską, która rzuca światło wiary i w ten sposób wychodzi naprzeciw najgłębszym i najbardziej autentycznym pragnieniom ludzkiego serca, dając sens i nadzieję życiu osób i rodzin"

Ojciec św. Benedykt XVI


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w Parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w Parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej jest każdorazowy ksiądz proboszcz.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla Proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za Parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, Proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2016r. - 2020r.

W niedzielę 15.11.2015r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 101 kartek, w których to zgłoszono 56 osób.
Z pośród tych osób zostało wyłonione 14 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostały wpisane na listę wyborczą.

Wybory odbyły sie w niedzielę 29.11.2010r., na wszystkich Mszach św., gdzie można było oddać swój głos zaznaczając znak "x" obok nazwiska jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów do PRD, niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.
Oddano 187 głosów. Obecny skład Rady Parafialnej poniżej w tabeli.


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2010r. - 2015r.

W niedzielę 14.11.2010r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 129 kartek, w których to zgłoszono 49 osób. Z pośród tych osób zostanie wyłonione 15 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostaną wpisane na listę wyborczą.

W niedzielę 21.11.2010r., na wszystkich Mszach św. można było oddać swój głos na karcie głosowania / wzór powyżej /. Aby głos był ważny należy postawić znak "x" przy maksymalnie trzech kandydatach na karcie do głosowania. Niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.


PRD / 2016 - 2020

PRD / 2011 - 2015

Absalon Jerzy Absalon Jerzy
Banaś Norbert Bartodziej Małgorzata
Fogel Alfred Duda Franciszek
Garbas Grzegorz Fogel Alfred
Hadasik Henryk Hadasik Henryk
Kudla Paweł Hadaszik Dorota
Kremer Irena Kremer Irena
Majnusz Hubert Marondel Gerard
Młynarczyk Klaudia Nowak Ingryda
Moszko Klaudia Nowak Józef
Sladczyk Bernard Stania Maria
Stogniew Andrzej Stogniew Andrzej

PRD / 2006 - 2010

PRD / 2000 - 2005

Absalon Jerzy Bartodziej Małgorzata
Bartodziej Małgorzata Hadaszik Dorota
Duda Franciszek Kremer Irena
Hadasik Henryk Majnusz Rita
Jagła Ryszard Młynarczyk Klaudia
Kusz Krystyna
Kremer Irena Nowak Ingryda
Majnusz Rita Piela Ginter
Młynarczyk Klaudia Pietryk Eryk
Moszko Klaudia Steinert Łucja
Nowak Ingryda Woszczycki Marcin
Stania Maria