PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA

obrazek

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

"Parafia jest latarnią morską, która rzuca światło wiary i w ten sposób wychodzi naprzeciw najgłębszym i najbardziej autentycznym pragnieniom ludzkiego serca, dając sens i nadzieję życiu osób i rodzin"

Ojciec św. Benedykt XVI


Wybory odbyły sie w niedzielę 28.11.2021., na wszystkich Mszach św., można było oddać swój głos zaznaczając znak "x" obok nazwiska jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów do PRD, niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.
Oddano 143 głosów.
Obecny skład Rady Parafialnej poniżej w tabeli.

Parafialna Rada Duszpasterska
2021 - 2026

Banaś Norbert

Bartodziej Małgorzata

Fogel Alfred

Hadaszik Dorota

Jagła Ryszard

Kudla Paweł

Kusz Krystyna

Moszko Klaudia

Sladczyk Bernard

Stogniew Andrzej

Lata wcześniejsze


Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w Parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w Parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej jest każdorazowy ksiądz proboszcz.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla Proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za Parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, Proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2016r. - 2020r.

Wybory do PRD w Cisowej

W niedzielę 15.11.2015r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 101 kartek, w których to zgłoszono 56 osób.
Z pośród tych osób zostało wyłonione 14 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostały wpisane na listę wyborczą.

Wybory odbyły sie w niedzielę 29.11.2010r., na wszystkich Mszach św., gdzie można było oddać swój głos zaznaczając znak "x" obok nazwiska jednego, dwóch lub maksymalnie trzech kandydatów do PRD, niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.
Oddano 187 głosów. Obecny skład Rady Parafialnej poniżej w tabeli.


WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ
PARAFII CISOWA NA LATA 2010r. - 2015r.

Wybory do PRD w Cisowej

W niedzielę 14.11.2010r odbył się I etap do wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwany dalej PRD, na wszystkich Mszach św., oddano ważnych 129 kartek, w których to zgłoszono 49 osób. Z pośród tych osób zostanie wyłonione 15 nazwisk z największą liczbą głosów w I etapie i po ich uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu od nich zgody do kandydowania do PRD zostaną wpisane na listę wyborczą.

W niedzielę 21.11.2010r., na wszystkich Mszach św. można było oddać swój głos na karcie głosowania / wzór powyżej /. Aby głos był ważny należy postawić znak "x" przy maksymalnie trzech kandydatach na karcie do głosowania. Niepostawienie znaku "x" przy żadnym z kandydatów lub zaznaczenie czterech i więcej skutkuje nieważnością głosu.

Parafialna Rada Duszpasterska
2016 - 2020

Absalon Jerzy

Banaś Norbert

Fogel Alfred

Garbas Grzegorz

Hadasik Henryk

Kudla Paweł

Kremer Irena

Majnusz Hubert

Młynarczyk Klaudia

Moszko Klaudia

Sladczyk Bernard

Stogniew Andrzej

Parafialna Rada Duszpasterska
2011 - 2015

Absalon Jerzy

Bartodziej Małgorzata

Duda Franciszek

Fogel Alfred

Hadasik Henryk

Hadaszik Dorota

Kremer Irena

Marondel Gerard

Nowak Ingryda

Nowak Józef

Stania Maria

Stogniew Andrzej

Parafialna Rada Duszpasterska
2006 - 2010

Absalon Jerzy

Bartodziej Małgorzata

Duda Franciszek

Hadasik Henryk

Jagła Ryszard

Kusz Krystyna

Kremer Irena

Majnusz Rita

Młynarczyk Klaudia

Moszko Klaudia

Nowak Ingryda

Stania Maria

Parafialna Rada Duszpasterska
2000 - 2005

Bartodziej Małgorzata

Hadaszik Dorota

Kremer Irena

Majnusz Rita

Młynarczyk Klaudia

Nowak Ingryda

Piela Ginter

Pietryk Eryk

Steinert Łucja

Woszczycki Marcin