Logo
obrazek

Msze Święte

Od pon. do sob. o godz. 630
Czwartek Msza szkolna o godz. 1700
Niedziele i Święta o godz. 730, 1000

obrazek

Spwiedź święta

W naszej parafii można wyspowiadać się od poniedziałku do soboty przed każdą Mszą świętą oraz w sobotę od godz. 1730

obrazek

Parafia na YouTube


Katechumenat w 2024
Katechumenat w I i II połowie 2024 roku, w Parafii Ducha Świętego w Kędzierzynie-Kożlu, osiedle Piasty

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2021

23.12.2021

Życzenia na Boże Narodzenie od ks. Proboszcza

Życzenia na Boże Narodzenie 2021 od ks. Proboszcza Jacka Potempa

18.12.2021

List Pasterski Biskupa Opolskiego na Święta Bożego Narodzenia 2021

List Pasterski Biskupa Opolskiego na Święta Bożego Narodzenia 2021

16.12.2021

Życzenia na Boże Narodzenie 2021 o. Jerzy Wilk OSCam - referent misyjny

Życzenia na Boże Narodzenie 2021 od o.Jerzego Wilk OSCam Referent Misyjny

10.12.2021

DEKRET O ODWIEDZINACH DUSZPASTERSKICH W CZASIE PANDEMII W ROKU 2022

W trosce o dobro duchowe Wiernych diecezji opolskiej, w imię odpowiedzialności za ich doczesne życie i zdrowie, w obliczu trwającego stanu pandemii SARS-CoV-2, postanawiam, aby tegoroczne duszpasterskie odwiedziny kolędowe zostały zastąpione formami wypracowanymi w roku poprzednim. W związku z powyższym kolędę A.D. 2022 należy odbyć wg zasad podanych poniżej.

  1. Zamiast odwiedzać parafian w domach, duszpasterze powinni zaprosić ich do kościoła w mniejszych grupach (np. mieszkańców poszczególnych ulic lub ich części bądź małych miejscowości) na Mszę św., która winna być sprawowana w ich intencji. W przypadku, gdy intencja Mszy jest już zajęta, można skorzystać z prawa do binacji a nawet trynacji. Celebracje należy tak rozłożyć, aby możliwe było zachowanie reżimu sanitarnego, obowiązującego w tym czasie w świątyniach.

  2. Msza św. zastępująca odwiedziny duszpasterskie ma być odprawiana w sposób uroczysty z obowiązkową homilią. Ponadto, podczas tej Eucharystii duszpasterze powinni odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi. Można także w jej trakcie poświęcić wodę, którą wierni przyniosą do kościoła we własnych naczyniach, a po poświęceniu zabiorą do domów. Po liturgii, jeśli warunki na to pozwalają, można poprowadzić wspólne kolędowanie. Wskazane jest też rozdanie druku modlitwy do odmówienia w domach. Duszpasterze powinni zachęcić wiernych, by po powrocie do swoich mieszkań wraz z innymi domownikami odprawili liturgię rodzinną, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

  3. Obrazki kolędowe, kawałki poświęconej kredy czy naklejki na drzwi należy wyłożyć w kościele, aby wierni mogli je zabrać po Mszy św. zastępującej odwiedziny duszpasterskie. Tam, gdzie podczas kolędy istnieje zwyczaj zamawiania intencji mszalnych, należy je przyjąć w inny sposób.

Wszystkim P.T. Duszpasterzom i Wiernym w tym trudnym czasie, w którym jednak nie ustaje nadzieja na zwycięstwo nad lękiem, chorobą i cierpieniem, z serca błogosławię.


BISKUP OPOLSKI: + Andrzej Czaja

KANCLERZ KURII: ks. Wojciech Lippa

źródło: www.diecezja.opole.pl


03.12.2021

Limity wiernych w kościołach od 1 grudnia

W myśl «Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii» od dziś, tj. 1 grudnia 2021 r. zmianie ulegają limity osób mogących gromadzić się wewnątrz obiektów kultu. W kościołach czy kaplicach, w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50% dostępnych miejsc siedzących i stojących (a nie jak dotychczas 75% miejsc) z zastrzeżeniem, że do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Limity te nie obowiązują na zewnętrz kościołów i kaplic; stosuje się tam jedynie zasadę dystansu społecznego wynoszącego 1,5m. Ważne! Nowe Rozporządzenie przypomina o obowiązku informowania o limicie osób przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego.

źródło: www.diecezja.opole.pl


22.11.2021

PODZIĘKOWANIE

Akcja zbiórki złomu w naszej Parafii, przerosła nasze oczekiwania.
Cieszymy się z ogromnego poparcia Mieszkańców, to dzięki Wam stajemy o krok bliżej celu jakim jest zakup figury św. Józefa. Liczymy na dalszą pomoc! Każdy grosz się liczy, a przedsięwzięcie niesie pożytek dla naszej wspólnoty.
Jeszcze raz składamy Wszystkim Serdeczne Bóg Zapłać!

Z wyrazami szacunku Bractwo św. Józefa


13.11.2021

ZBIÓRKA ZŁOMU

INFORMACJA:

Bractwo św. Józefa z Cisowej w sobotę 20 listopada, będzie na naszym osiedlu zbierać złom na figurę św. Józefa, która bedzie chwilowo umieszczona w kościele, a wiosną przyszłego roku będzie umiejscowiona przed kościołem.
Złom będziemy zbierać w godz. 900 - 1200

Na figurę św. Józefa można również wpłacać na konto parafialne z dopiskiem - Na figurę św. Józefa, w zakrystii przed lub po Mszy św.

Wszystkim zainteresowanym bardzo dziękujemy.

Bractwo św. Józefa


31.10.2021

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 01.11.2021

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 istopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” , którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym.

żródło
https://www.niedziela.pl/artykul/3820/nd/Uroczystosc-Wszystkich-Swietych-i-Dzien


11.10.2021

71. Urodziny ks. Proboszcza 12.10.2021

71. Urodziny ks. Proboszcza 12.10.2021

11.06.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 11.06.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 11.06.2021

16.05.2021

ŻYCZENIA Z OKAZJI 45-LECIA KAPŁAŃSTWA KS. JACKA POTEMPA

Życzenia dla ks. Jacka Potempa z okazji 45-lecia kapłaństwa

30.04.2021
Od 4 maja w diecezji opolskiej będzie obowiązywał nowy dekret biskupa opolskiego.
Życzenia Wielkanocne 03.04.2021

O. Jerzy Wilk OSCam - Referent Misyjny

Życzenia Wielkanocne - O. JERZY WILK OSCam

ks. Proboszcz Jacek Potempa

Życzenia Wielkanocne od ks. Proboszcza Jacka Potempa

26.03.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 26.03.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 26.03.2021

25.03.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 25.03.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 25.03.2021

Warszawa, dnia 26 marca 2021 roku

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.

W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych.

Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w celebracjach, proszę, aby łączyły się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Wprawdzie biskupi udzielili dyspensy od obowiązku udziału we Mszy św., jednakże trzeba pamiętać, że transmisje nigdy nie zastąpią pełnego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania sakramentów: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Pozostawienie otwartych kościołów jest rzeczą niezwykle ważną, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale także duszą, a modlitwa – zwłaszcza w momentach doświadczeń i trudów – jest naszym umocnieniem na drodze do zbawienia.

Wierzę, że dzięki odpowiedzialnej i solidarnej trosce nas wszystkich, przeżyjemy nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego pełni ufności i nadziei.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)


24.03.2021

Wspólny komunikat ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego

Komunikat MZ i Episkopatu

17.03.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 16.03.2021

Nowy dekret Biskupa Opolskiego z 16.03.2021

14.03.2021

Rekolekcje Wielkopostne

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się w środę 17 marca Mszą św. o godz. 1800 Mszę celebrował będzie o.Wiesław Zielonka ze Zgromadzenia Ojców Oblatów, a po Mszy będzie nauka stanowa dla kobiet.
Pozostałe dni są rozpisane na stronie Rekolekcje 2021.
Zapraszamy

Rekolekcje Wielkopostne w Cisowej 17-21.03.2021

15.02.2021

W tym roku obrzęd posypania głów popiołem będzie wyglądał inaczej!

Przypominamy, że w związku z pandemią koronawirusa Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała notę określającą procedury, których kapłani na całym świecie mają przestrzegać przy obrzędzie posypania głów popiołem w Środę Popielcową. Dzień ten rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu.

W tym roku obrzęd posypania głów popiołem będzie wyglądał inaczej

Poniżej treść noty w pliku pdf


×
Informacja pogrzebowa

Dnia 16.05.2024
odszedł do Domu Ojca Niebieskiego
Józef Sobeczko
ur. 01.09.1948 w Cisowej


Modlitwa różańcowa za zmarłego
19.05.2024 o godz. 1300
Msza św. pogrzebowa i pogrzeb
20.05.2024 o godz. 1000

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

Informacja pogrzebowa
Sobota - 19 maja 2024
139 dzień roku,  226 dni do końca roku
04:54 20:35
VII Tydzień - OKRES ZWYKŁY II
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Liturgiczny kolor szat
Nowe zdjęcie
foto
Nowe zdjęcie
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto

Dzisiaj imieniny obchodzi:
Iwo, Piotr, Mikołaj, Celestyna, Urban, Iwona

kwiat

Wszystkim solenizantom, jubilatom dzisiejszego dnia jak i tygodnia, którzy obchodzą imieniny, urodziny, rocznice bądź inne uroczystości - życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i św. Franciszka z Asyżu.