PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA

obrazek

BRACTWO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Rok Świętego Józefa
8 grudnia 2020 - 8 grudnia 2021

Święty Józef z Jezusem

"Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym dzisiaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. To właśnie błogosławiony Pius IX, dekretem Quemadmodum Deus, podpisanym 8 grudnia 1870 r., obdarzył tym tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od 8grudnia 2020 do 8 grudnia 2021 roku specjalny s"Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa.

więcej informacji


Jesienne spotkanie formacyjne dla rejonu Kędzierzyn
23 września 2021 (czwartek) o 18.30
w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu (Sławięcicach)

W związku z trwająca epidemią, spotkania będą miały inny przebieg.
Zawsze sprawowana będzie Eucharystia w intencji członków Bractwa, zwłaszcza za zmarłych w ostatnim czasie Braci, konferencja formacyjna, wspólna modlitwa różańcowa, a także będzie możliwość złożenia ofiary w ramach jałmużny na cele charytatywne Bractwa.
Rezygnujemy z braterskich spotkań jak również zostaną przeprowadzone wybory delegatów rejonowych oraz kandydatów do Zarządu Kapituły.
Zmiana w programie na na celu nasze dobro i bezpieczeństwo.
Zapraszamy wszystkich członków, sympatyków, jak i zainteresowanych naszą wspólnotą.


Akt poświęcenia się św. Józefowi

Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana, i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą ojcowską opiekę. Amen.


Bractwo św. Józefa przy Parafii Cisowa
Członkowie

Fogel Alfred Kudla Paweł Majnusz Joachim
Sladczyk Bernard Walden Bernard

Opiekun Bractwa Świętego Józefa - ks. Waldemar Musioł

Prepozyt Bractwa - Swaczyna Józef

Przyjęcie nowych członków do Bractwa św. Józefa - 1 maja w Jemielnicy w dniu Święta Rodziny.

Deklaracja wstąpienia do
Bractwa św. Józefa

Wszystkie osoby, które chciałby dołączyć do naszej wspólnoty prosimy o wydrukowanie oraz wypełnienie deklaracji. Następnie prosimy przedstawić ją swojemu Księdzu Proboszczowi.
Drogich Proboszczów zaś prosimy o przekazanie deklaracji do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Dekret z 17 maja 2020

Statut Bractwa św. Józefa

AUDYCJE W RADIO "DOXA"

Od września 2016 nasze Bractwo gości w Radiu Doxa w nowej formule. Wraz z wejściem nowej ramówki zapraszamy wszystkich Braci i ich rodziny do słuchania nas w każdą trzecią sobotę miesiąca. Najpierw wspólnie modlimy się modlitwą różańcową o godzinie 20.00.Następnie o godzinie 21.00 czeka nas godzinna rozmowa, w czasie której będziemy chcieli szerzyć kult św. Józefa, przybliżać działalność Bractwa św. Józefa, a także prezentować poszczególne rejony naszej wspólnoty zapraszając ciekawe postacie i świadków wiary. Audycja nosi wdzięczny tytuł: "Z Józefem za pan brat".

Pozostałe modlitwy

Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi

Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć

Święty Józefie, Pociecho cierpiących i umierających, mój dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Proszę Cię, niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi łaskę dobrej śmierci, abym - podobnie jak Ty - oddał mego ducha przy Jezusie i Maryi. W ciągu ziemskiego życia bądź mi wzorem i pomocą abym w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szedł na spotkanie z Ojcem. Jezu, Maryjo, Święty Józefie, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

Modlitwa za konających

Przedwieczny Ojcze, przez miłość, którą masz ku Świętemu Józefowi, spośród wszystkich wybranemu przez Ciebie, aby był Twoim zastępcą na ziemi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Przedwieczny Synu Boży, przez miłość Twoją dla Świętego Józefa, który Cię tak wiernie na ziemi strzegł, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Przedwieczny Duchu Święty, Boże; dla Twej miłości ku Świętemu Józefowi, który z tak wielką troskliwością miał pieczę o Twą Najświętszą i Najukochańszą Oblubienicę Maryję, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Modlitwa do św. Józefa w intencji rodzin

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie Rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, ich prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci dzieci, rodziców i dziadków. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, na wieki wieków. Amen.

HISTORIA BRACTWA

Główna idea i cele Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, zawiązanego 1 maja 2012 r.

Podczas uroczystej liturgii, sprawowanej w Jemielnicy w rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, w dniu 1 maja, podczas Diecezjalnego Święta Rodziny, Biskup Opolski dokonał aktu erygowania diecezjalnego Bractwa św. Józefa. W nawiązaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi.
Pragnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot bractwa w parafiach. Siedzibą główną i miejscem dorocznych spotkań członków, a także obrad kapituły bractwa ma być Jemielnica.
Główną ideą, która przyświeca Pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika, zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację z nauczania bł. Jana Pawła II.
— uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa
— chrześcijańska formacja członków do dojrzałego re­alizowania powołania męża i ojca
— formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,
— inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii.

Zobowiązania członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

Zgodnie z podstawową jego ideą, reaktywowane Bractwo św. Józefa, adresowane jest do mężczyzn, którzy ukończyli 18. rok życia. Zainteresowani przynależnością do Bractwa zaproszeni są do zapoznania się i ostatecznie do przyjęcia wynikających zobowiązań członków, mianowicie:
— podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą,
— codziennej modlitwy (w wyznaczonym dniu roku ka­lendarzowego) w intencji rodzin w ogóle, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających,
— częstego przystępowania do sakramentu pokuty i pojednania,
— chętnego uczestnictwa w życiu parafii i zaangażowania społecznego (na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie),
— świadczenia wzajemnej pomocy duchowej innym członkom Bractwa.

W niedzielę 21 października 2012 r. o g. 14.00 w Jemielnicy na pierwszym spotkaniu zebrali się członkowie męskiego bractwa. Wówczas członkostwo w bractwie zadeklarowało 336 mężczyzn z 80 parafii diecezji opolskiej.

Z ramienia Biskupa Opolskiego opiekę nad Bractwem, w charakterze asystenta kościelnego, sprawuje Rektor Bractwa, którego zadaniem jest utrzymywanie łączności między strukturami Bractwa a Biskupem Opolskim, moderowanie formacji członków Bractwa, szerzenie idei Bractwa na terenie diecezji opolskiej oraz czuwanie, by działalność Bractwa była zgodna z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego. Bractwem Świętego Józefa zarządzają osoby świeckie, tworząc Kapitułę Bractwa, wybieraną przez wszystkich jego członków.

więcej informacji - kliknij