Logo
obrazek

Msze Święte

Od pon. do sob. o godz. 700
Czwartek Msza szkolna o godz. 1700
Niedziele i Święta o godz. 730, 1000

obrazek

Spwiedź święta

W naszej parafii można wyspowiadać się od poniedziałku do soboty przed każdą Mszą świętą oraz w sobotę od godz. 1700

obrazek

Parafia na YouTube


Katechumenat w I i II połowie 2023 roku, w Parafii Ducha Świętego w Kędzierzynie-Kożlu, osiedle Piasty

Parafia w Cisowej

Parafia to podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich. Jest to określona wspólnota wiernych, utworzona na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi.

Parafia jest więc nie tylko jednostką administracyjną, ale także wspólnotą wiernych, która gromadzi się wokół swojego kościoła i proboszcza. W parafii wierni uczestniczą w życiu religijnym, otrzymują sakramenty i rozwijają swoje życie duchowe.

Przynależność do parafii zależy od "zamieszkania” czyli faktycznego przebywania na terytorium danej parafii. Zasada ogólna mówi, że sakramenty i wszelkie posługi przyjmuje się we własnej parafii.

Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze oraz kapelani czy rezydenci. Proboszcz jest odpowiedzialny za prowadzenie życia religijnego w parafii, za opiekę duszpasterską nad wiernymi i za zarządzanie dobrami parafialnymi.

Do najważniejszych zadań parafii należą:
• głoszenie Ewangelii i prowadzenie życia religijnego
• udzielanie sakramentów i posług religijnych
• prowadzenie katechizacji i edukacji religijnej
• działalność charytatywna i pomoc społeczna
• dbałość o kościół i jego otoczenie

Parafia pełni ważną rolę w życiu religijnym i społecznym. Jest to miejsce, w którym wierni mogą rozwijać swoje życie duchowe, otrzymywać wsparcie i pomoc oraz uczestniczyć w życiu wspólnoty.


Piątek - 23 luty 2024
54 dzień roku,  312 dni do końca roku
06:42 17:18
I Tydzień - OKRES WIELKIEGO POSTU
Dzień powszedni

Liturgiczny kolor szat


Nowe zdjęcie
foto
Nowe zdjęcie
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto

Dzisiaj imieniny obchodzi:
Romana, Roman, Damian, Polikarp, Izabela

kwiat

Wszystkim solenizantom, jubilatom dzisiejszego dnia jak i tygodnia, którzy obchodzą imieniny, urodziny, rocznice bądź inne uroczystości - życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i św. Franciszka z Asyżu.