PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA

obrazek

ŻYWY RÓŻANIEC

Różaniec / Psałterz maryjny / wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza "wieniec z róż".
Swymi korzeniami sięga czasów przed św. Dominikiem / XII w./, któremu przypisuje się jego ułożenie. W XV wieku bł. Alan de la Roche, zakonnik dominikański, wyodrębnił 3 części różańca: radosną, bolesną i chwalebną. W tym kształcie Różaniec trwał przez blisko VI wieków.
W Roku Różańca Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził nowe tajemnice obejmujące życie publiczne Jezusa między chrztem w Jordanie a męką. Nazwał je tajemnicami światła. Pochodzi to od słów:
"Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata"
  J 9,5
Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.

Jan Paweł II

Obowiązki Członków Żywego Różańca:

 • Wprowadzenie do Wspólnoty Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie wstępującego do Parafialnej Księgi Żywego Różańca i wydanie dyplomu przynależności.

 • Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. /tzn. 1 Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo/ połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.

 • Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca / I-sza sobota miesiąca godz. 630 / i zmianą Tajemnic Różańcowych / ostatnia niedziela miesiąca godz. 1500

 • Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębienie swojej wiary i wiedzy religijnej.

 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

 • W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25.X. 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM:

 • W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca

 • W Uroczystość Bożego Narodzenia - 25.XII

 • W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

 • W Święto Ofiarowania Pańskiego - 02.II

 • W Uroczystość Zwiastowania

 • W Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. - 15.VIII

 • We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej - 07. X

 • W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi - 08. XII

Warunkami uzyskania tego odpustu jest:

Stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa w intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.


Róże Różancowe w Parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka

I Róża Różancowa pw. św. Franciszka z Asyżu Prowadzi - Mieczysław Kasza
II Róża Różancowa pw. św. Józefa Prowadzi - Józef Nowak
III Róża Różancowa pw. św. Barbary Prowadzi - Renata Banaś
IV Róża Różancowa pw. św. Anny Prowadzi - Hildegarda Goły
V Róża Różancowa pw. MB Fatimskiej Prowadzi - Ewelina Wylezik
VI Róża Różancowa pw. MB Nieustającej Pomocy Prowadzi - Karina Lidner
VII Róża Różancowa pw. MB Niepokalanie Poczętej Prowadzi - ??????? ??????????
VIII Róża Różancowa pw. Miłosierdzia Bożego Prowadzi - Anna Szreier

Odmawiamy cztery tajemnice Różańca:


TAJEMNICE RADOSNE

odmawiane w poniedziałki i soboty

1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzeie św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świąttyni
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni


TAJEMNICE ŚWIATŁA

odmawiane we czwartki

1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Wesele w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii


TAJEMNICE BOLESNE

odmawiane we wtorki i piątki

1. Moditwa Jezusa w ogrójcu
2. Biczowanie
3. Cierniem ukoronowanie
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie


TAJEMNICE CHWALEBNE

odmawiane w środy i niedziele

1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Wniebowstąpienie
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Maryi
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi