PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA

obrazek

SCHOLA LITURGICZNA

"Kościół potrzebuje muzyków.... ...Tysiące wierzących umacniało swoją wiarę muzyką, która wypływała z serc innych wierzących i stawała się częścią liturgii, a przynajmniej bardzo cenną pomocą w jej godnym spraawowaniu. Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą."

Jan Paweł II

Schola cantorum - "zespół śpiewaków", to zespół śpiewający wraz z ludem jednogłosowo, podtrzymujący śpiew zgromadzenia lub śpiewający samodzielnie jedno- lub wielogłosowo.( KL )
W II rozdziale Jnstrukcji Musican Sacram czytamy: ... zespołom śpiewaczym wyznacza aię dwa pola działalności: poprawne wykonywanie tych części liturgii, które do niego należą oraz wspomaganie wiernych w ich śpiewie. ( MS 19 )

Schola Parafialna w Cisowej powstała w 1985r. Jej założycielką jest IRENA Kremer, która prowadzi scholę po dziś dzień. Od samego początku schola czynnie uczestniczy w życiu parafialnym poprzez udział we Mszach św. oraz nabożeństwach. W okresie Adwentu w czasie Mszy św. roratnich przewodniczy całości a w niedzielę wprowadza nowe pieśni kościelne. W okresie Wielkiego Postu w każdą niedzielę wprowadza również nowe pieśni a od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania prowadzi śpiewy naprzemienne z ludem z książeczki "ZWYCIĘŻCA ŚMIERCI"

Schola Parafialna - 2008 Schola przed Kościołem 2008r.

W latach '80-tych ubiegłego stulecia, schola często wyjeżdżała na Górę św. Anny, aby tam wraz z połączonymi scholami uczestniczyć w różnych uroczystościach. Każdego roku brała udział w koncertach kolęd dla dzieci, odpustach ku czci św. Anny, uroczystościach Wniebowzięcia NMP, Uroczystościach Podwyższenia Krzyża św.

Ważnym elementem była pielgrzymka dla dzieci ( pierwsza niedziela lipca ), na którą przygotowywano dwa programy:
- wspólny dla wszystkich schol, opracowany wówczas przez o. Teofila Wyleżoł z Góry św. Anny.
- każda schola prezentowała własny występ na tzw. "Wesoły wieczór" – który odbywał się w sobotę wieczorem w Domu Pielgrzyma.

W tym samym czasie schola w swojej Parafii przygotowywała następujące nabożeństwa:
- Nabożeństwo Kolędowe
- Nabożeństwa Wielkanocne
- Nabożeństwa z okazji Dnia Matki
- Nabożeństwa dla chorych

W latach '90-tych ubiegłego stulecia, schola brała udział w połączonych koncertach z chórem i orkiestrą dętą w Cisowej. Wspólnie z chórem i scholą z Góry św. Anny jeździliśmy na koncerty do innych miejscowości. W dniach 18 i 19 V 1991r., na Górze św. Anny odbyło się "Przyjacielskie Spotkanie Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr", gdzie połączone zespoły dziecięce pod batutą o. Teofila wykonały półgodzinne koncerty.

Koncert kolęd Koncert kolęd w Gliwicach 1996r.

Pierwszy skład Scholi - 1985r.

Damian Banert Bernardetta Barteczko Małgorzata Bartodziej Renata Britner
Iwona Cetera Andrzej Chwastek Danuta Cichoń Maria Cichoń
Beata Czaja Renata Falkowska Bernardetta Goly Wioletta Goly
Marcin Goły Izabela Gwożdź Teresa Juraszek Bernard Kiebel
Sylwia Kiebel Irena Konieczna Ewa Kostoń Grażyna Kostoń
Adrian Kremer Dariusz Kremer Beata Kubina Karina Kubina
Elwira Kudla Krzysztof Kudla Izabela Kulosa Joanna Kurczok
Brygida Latus Wioletta Linek Norbert Moszko Klaudia Namysło
Maria Paruzel Maria Pawełczyk Iwona Piecha Irena Prusko
Klaudia Prusko Maria Prusko Irena Przybyła Jarosław Przybyła
Adam Rekus Gabriela Rudzka Klaudia Rudzka Joanna Sobeczko
Gabriela Stania Maria Stania Joanna Stogniew Anna Tarasiewicz
Klaudia Tomanek Gabriela Wanke Klaudia Wanke Gabriela Warzecha

W obecnych latach w scholi parafialnej śpiewają już dzieci ww. uczestników.
Przygotowywane są śpiewy na wszystkie uroczystości parafialne, jak również na dany okres liturgiczny.