Logo
obrazek

Msze Święte

Od pon. do sob. o godz. 630
Czwartek Msza szkolna o godz. 1700
Niedziele i Święta o godz. 730, 1000

obrazek

Spwiedź święta

W naszej parafii można wyspowiadać się od poniedziałku do soboty przed każdą Mszą świętą oraz w sobotę od godz. 1730

obrazek

Parafia na YouTube


Katechumenat w 2024
Katechumenat w I i II połowie 2024 roku, w Parafii Ducha Świętego w Kędzierzynie-Kożlu, osiedle Piasty

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2020

24.12.2023

Życzenia na Boże Narodzenie od ks. Proboszcza

Życzenia na Boże Narodzenie 2023 od ks. Proboszcza Jacka Potempa

06.12.2023

Informacja o modernizacji kościoła

W dniu dzisiejszym (przyp. red. 06.12.2023) w kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka w Cisowej przeprowadzono prace związane z jego unowocześnieniem. W ramach tych prac zakupiono system multimedialny - Serafin.

System Serafin to kompleksowe rozwiązanie multimedialne dla kościołów. Posiada w bazie danych zestaw 4000 pieśni, autoryzowane teksty czytań z najnowszego Lekcjonarza (tomy 1-6) i całe Pismo Święte.
System można obsługiwać mobilnie z każdego miejsca w kościele, z tableta bądź ze smartphone.

W ramach prac zamontowano dwa telewizory: jeden odwrócony w stronę wiernych, drugi natomiast w stronę prezbiterium. Telewizory będą wyświetlać teksty pieśni, czytań i innych treści liturgicznych.
Kościół parafialny w Cisowej zaprasza wszystkich wiernych do uczestnictwa w śpiewach kościelnych i korzystania z udogodnień w postaci wyświetlanego tekstu.

Serdeczne podziękowania

Ksiądz proboszcz oraz rada parafialna składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zakupu i montażu systemu multimedialnego w kościele parafialnym w Cisowej.

Szczęść Boże!


03.12.2023

Gotujemy drogę Panu – 1. niedziela Adwentu

Po raz kolejny w życiu rozpoczęliśmy Adwent. W starożytności adwentem określano czas odwiedzin władcy, który obejmował rządy. I tak np. kronikarz rzymski Filokales nazwał dniem adwentowym ten, w którym odbyła się intronizacja Konstantyna Wielkiego. Z kolei dla chrześcijan pierwszych wieków Adwentem było podwójne przyjście Chrystusa, podczas Wcielenia i na końcu świata; okres ten miał charakter pokutny.

A jak jest dzisiaj? Jakie znaczenie ma Adwent dla życia duchowego chrześcijanina przełomu wieków i tysiącleci? Jakie znaczenie ma to adwentowe oczekiwanie dla życia duchowego chrześcijanina? Czas Adwentu jest wyjątkową okazją do przebudzenia duchowego chrześcijanina. To jest dogodny czas do nazwania w sobie pewnych tęsknot za Jezusem Chrystusem, które mogły zostać zagłuszone przez sprawy codzienne. Jest to również szansa, aby spojrzeć na siebie przez pryzmat swojego serca, czyli tego, co w nas najgłębsze, a czego tak często nie chcemy uwzględniać. Ale to także dobra chwila, aby zapytać: czy nie przypisałem sobie samemu monopolu na pojmowanie życia, rozumienie Kościoła, a nawet samego Jezusa Chrystusa?

Księża przypominają zwykle wiernym na ambonie o postanowieniach adwentowych. Jakie zadania my, ludzie dorośli, moglibyśmy postawić sobie na czas Adwentu? Jest to swoiste zmaganie się z czasem. I można tutaj postawić przed sobą takie zadania, które odnosiłyby się do czasu. Dobrze jest w tym okresie dokonać oceny wykorzystania czasu kończącego się roku kalendarzowego. Jaki to był czas? Co dokonało się w mijającym roku? Warto zaplanować sobie czas na rok najbliższy, jeśli będzie nam dany. W planowaniu czasu każdy powinien uwzględnić swoją sytuację życiową, aby to planowanie odpowiednio rozłożyć, z różnymi akcentami.

Źródło
https://www.niedziela.pl/artykul/10046/nd/Po-co-nam-Adwent


01.11.2023

Słowo Biskupa Opolskiego na nowy rok kościelny.


26.11.2023

Święto Chrystusa Króla

Święto Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w roku 1925 na zakończenie Roku Świętego: przypadła ona wówczas na 11 grudnia. Sensem tego nowego święta, jak wyjaśniał papież w encyklice "Quas primas”, było uznanie panowania i władzy Chrystusa zarówno w życiu osobistym chrześcijan, jak i całych społeczności.

Miało ono służyć odnowie wiary, także w przestrzeni publicznej, która szczególnie – zdaniem Piusa XI – narażona jest na wypieranie zeń wartości i zasad chrześcijańskich. Ustanowienie święta Chrystusa Króla Pius XI traktował także jako "lekarstwo na zagrożenia niesione przez coraz powszechniejsze prądy laicyzacyjne, zaprzeczające panowaniu Chrystusa nad ludami”.

W związku z tym zachęcał – jak brzmiało ulubione jego hasło – do "Instaurare omnia in Christo”, czyli odnowy wszystkiego w Chrystusie. Święto Chrystusa Króla od samego początku było uroczyście obchodzone w Polsce. W 1927 r. powstał w Poznaniu komitet budowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa, który miał być także monumentem wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Pomnik ten uroczyście odsłonięto 30 października 1932, w święto Chrystusa Króla. W uroczystościach wzięli udział liczni poznaniacy pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda.

Pomnik zburzyli Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r., wysadzając go w powietrze, a figurę Chrystusa przetopiono na kule armatnie. Szczątki dwóch błogosławiących palców Jezusa, ocalone przez polskich robotników, są do dziś przechowywane w poznańskim Muzeum Archidiecezjalnym.

Pomnik zburzyli Niemcy zaraz po wejściu do miasta w 1939 r., wysadzając go w powietrze. A figurę Chrystusa przetopiono na kule armatnie. Szczątki dwóch błogosławiących palców Jezusa, ocalone przez polskich przez polskich robotników, są do dziś przechowywane w poznańskim Muzeum Archidiecezjalnym. Sprawą intronizacji Chrystusa Króla – na prośbę licznych oddolnych ruchów intronizacyjnych – w ostatnim dziesięcioleciu zajmowała się Konferencja Episkopatu Polski. Powołała w tym celu w 2013 r. Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai. Ustalono, że "nie trzeba Chrystusa intronizować w znaczeniu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy ani też ogłaszać Go Królem”, lecz można dokonać intronizacji jako dążenie do prześwietlenia Jego nauką naszego życia indywidualnego i społecznego.

Źródło
https://www.ekai.pl/dzis-uroczystosc-chrystusa-krola-wszechswiata-3/


16.11.2023

Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa
zapraszają na spotkania formacyjne 28 listopada 2023

28 listopada (wtorek) o godz. 1800 w parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka w Cisowej – dla rejonu Kędzierzyn.

W programie: Msza św. w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna, nabożeństwo różańcowe oraz braterskie spotkanie. Duszpasterze zapraszają członków Bractwa, a także sympatyków i zainteresowanych wspólnotą.


27.10.2023

Bractwo Świętego Józefa zaprasza na spotkania formacyjne.

W niedzielę 29 października br. odbędzie się doroczne spotkanie (tzw. zgromadzenie ogólne) członków Bractwa św. Józefa w Sanktuarium Świętego Józefa w Jemielnicy. Rozpoczęcie o godz. 15.00, a w programie: nabożeństwo różańcowe, konferencja, przyjęcie nowych członków, wybory zarządu kapituły Bractwa, a także braterskie spotkanie.

22.10.2023

Niedziela Misyjna - Misje sercem Kościoła

Misjonarz to osoba, która została wysłana przez kościół lub związek wyznaniowy, aby szerzyć wiarę chrześcijańską tam, gdzie Chrystus nie jest jeszcze znany. Może nim być osoba duchowna lub świecka, która prowadzi działalność misyjną.

Kto to jest misjonarz? Czym zajmują się misjonarze? Jakie są ich zadania?

Określenie misjonarz pochodzi o łacińskich słów „missio” – misja oraz "mittere” – posyłać.
Zadaniem działalności misyjnej jest głoszenie Dobrej Nowiny. Stąd też w każdej działalności charytatywnej czy też dobroczynnej powinna być wewnętrzna intencja wiary w Boga. Misjonarz musi kochać Boga i chcieć, aby jak najwięcej ludzi mogło Go poznać.

Celem działania misjonarza przede wszystkim jest zaszczepienie wiary. Z działalnością tego typu łączy się również działalność wychowawcza, medyczna i edukacyjna, rolnicza i niekiedy gospodarcza. Dlatego też praca misjonarza jest odpowiedzialna i niezwykle trudna.

Często też prowadzona jest w całkowicie odmiennych, od tych które znamy, warunkach socjalnych, kulturowych, politycznych czy historycznych. Kościół oprócz organizowania opieki duszpasterskiej dokłada starań, aby lokalna ludność miała dostęp do czystej wody, ubrań czy żywności – misje dbają o każdy aspekt ludzkiego życia.

Misjonarzem może zostać ojciec, kapłan, brat zakonny, który należy do zakonu o działalności misyjnej lub też osoba świecka, która taką działalność prowadzi. Może nim być ksiądz diecezjalny, który uzyska zgody biskupa diecezjalnego właściwego terytorialnie i przejdzie odpowiednie kursy.

Misjonarzem zakonnym może zostać osoba, która ukończyła 7 – 12 letnie studia, zależnie od formacji danego zgromadzenia. Świecki misjonarz może zacząć działalność zwykle po 1 roku przygotowań w ośrodkach szkolenia misyjnego.

Źródło
https://paulinajaricot.opw.pl/temat/2021/10/22/Misyjne-Fundacje-i-Stowarzyszenia
https://parenting.pl/misjonarz-kim-jestN


13.10.2023

Drodzy Parafianie,

Serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia urodzinowe, te złożone osobiście, telefonicznie, jak również na profilu FB - Parafia św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka, które otrzymałem w dniu moich urodzin. Wasze słowa były dla mnie ogromnym umocnieniem i radością.
Bardzo mi miło, że jesteście ze mną w tych ważnych chwilach mojego życia. Dziękuję za Waszą pamięć, modlitwę i wsparcie.
Wszystkim życzę zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa.

Z poważaniem,
Ks. Jacek Potempa


12.10.2023

Urodziny ks. Proboszcza 12.10.2023

Drogi Księże Proboszczu Jacku!

W dniu Twoich 73 Urodzin składamy Tobie najserdeczniejsze życzenia.

Niech każdy dzień będzie piękniejszy od poprzedniego,
niech otaczają Cię prawdziwi przyjaciele, którzy podadzą dłoń, gdy będzie ciężko.
Życzymy wielu powodów do uśmiechu, bo Twój uśmiech sprawia, że świat staje się bardziej kolorowy.
Życzymy siły w dźwiganiu codzienności, światła Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego, które dzięki Tobie do nas "trafia".
Życzymy Tobie także zdrowia oraz wiele szczęścia, czyli bliskości Jezusa, bo tylko On daje prawdziwe szczęście!

Wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze i najszczęśliwsze....
składają Tobie Parafianie

Zyczenia urodzinowe

08.10.2023

ODPUST PARAFIALNY

Homilia O. Krzysztofa Ziętkiewicza OMI podczas odpustu parafialnego w Kędzierzynie-Koźlu, 8 października 2023 r.

Drodzy bracia i siostry,
W dniu dzisiejszym przeżywamy odpust parafialny ku czci św. Franciszka z Asyżu. Jest to okazja do tego, abyśmy podziękowali św. Franciszkowi za opiekę nad naszą parafią i nad każdym z nas.

Homilia z Uroczystej Sumy Odpustowej, została umieszczona w Galerii Video, na stronie internetowej


25.09.2023

Październik - miesiąc modlitwy różańcowej

W przyszłą niedzielę rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej.
Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o wspólne odmawianie różańca w domach.

Za odmawianie Różańca w październiku, podczas nabożeństwa różańcowego w kościele lub w rodzinie, można zyskać odpust zupełny.

Nabożeństwa różańcowe będą sie odbywać: w niedziele o godz. 1500, poniedziałek, wtorek, środa, piątek i sobota o godz. 1800, a w czwartek po Mszy św. szkolnej około 1745.

13 października (piątek) dzieci, które przystąpią do I Komunii św. w 2024 roku będą miały poświęcone swoje różańce.


Duszpasterze Bractwa Świętego Józefa zapraszają na spotkania formacyjne.

29 września (piątek) o godz. 1800 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu Sławięcicach – dla rejonu Kędzierzyn.

W programie: Msza św. w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna, nabożeństwo różańcowe oraz braterskie spotkanie połączone z wyborami delegatów rejonowych i kandydatów do kapituły. Duszpasterze zapraszają członków Bractwa, a także sympatyków i zainteresowanych wspólnotą.


Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego 30.07.2023

INFORMACYJNA

W czwartek i w piątek (3 i 4 sierpnia br.) do godz. 900 zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego /sprzęt RTV i AGD np. pralki, telewizory, komputery/ na parkingu przed kościołem.
Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata Zambii, Kamerunie, Kenii oraz naszym rodakom na wschodzie.


47.Rocznica Święceń Kapłańskich 16.05.2023

Ks. Proboszcz - Jacek Potempa

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi w dniu 47.Rocznicy święceń kapłańskich życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługi kapłańskiej, nieustającej opieki Matki Bożej, nowych mocy duchowych, wiary co nadzieję prowadzi oraz niegasnącej jasności światła Bożego.
Niech dar kapłaństwa rozświetla Twój duchowy świat i niech miłość Jezusa błogosławi Tobie w dziele duszpasterzowania i życiu osobistym.

Parafianie09.04.2023

Życzenia Wielkanocne od ks. Proboszcza

09.04.2023

Życzenia Wielkanocne od o.Jerzy Wilk OSCam - referent misyjny


28.02.2023

Niedziele Wielkiego Postu

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ODNOWA

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół daje nam program odnowienia naszego chrześcijańskiego życia. Wielki Post ma być czasem walki z grzechem, który jest skutkiem grzechu pierworodnego. Posłuszeństwo Jezusa, które powinniśmy szczególnie w Wielkim Poście naśladować widoczne jest w Ewangelii, która ukazuje kuszenie na pustyni i triumf Chrystusa nad szatanem.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PRZEMIANA

Druga niedziela przypomina nam o potrzebie duchowej przemiany, co szczególnie obrazuje Ewangelia o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Czytania mówią z kolei o powołaniu do zmiany swojego życia. Jak mówi św. Paweł, mamy znosić nasze trudy mocą Bożą. To ona ma nam dawać siłę do działania. Musimy się na nią otworzyć, stąd wielka potrzeba naszej wewnętrznej, duchowej przemiany.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – TRWANIE W WIERZE

Trzecia niedziela mówi nam o żywej wodzie, której źródłem jest Jezus. Wszystko co mamy pochodzi od Jezusa. Św. Paweł pisze: „Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. Ważne jest to, żeby nie trwonić tego co otrzymaliśmy.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – RADOŚĆ

Czwarta Niedziela nazywana jest od pierwszego słowa antyfony na wejście Niedzielą Radości (laetare). Radowanie się w Wielkim Poście może wydawać się dziwne, a jednak Kościół w tę wyjątkową niedzielę do niej zachęca. Św. Paweł pisze: „Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości”. Na półmetku Wielkiego Postu mamy cieszyć się ze świadomości, że pokuta i umartwienie to tylko środki do celu, że prowadzą nas one ku oczyszczeniu.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PRZYGOTOWANIE NA ŚMIERĆ

Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu otwierała tzw. Okres Męki Pańskiej szczególnie akcentujący przygotowanie Pana Jezusa do swojej kaźni i męczeńskiej śmierci. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie”, po czym wskrzesza z martwych Łazarza. Przypomina nam to o tym jak niewiele znaczy śmierć w obliczu życia wiecznego. Jest ona tylko kolejnym etapem na naszej drodze, tak jak śmierć Jezusa była kolejnym etapem na drodze ludzkiego odkupienia.

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (PALMOWA) – ZWYCIĘSTWO NAD SZATANEM

W końcu Niedziela Palmowa przedstawia nam w sposób skrótowy całą tajemnicę wielkanocną – od męki do zmartwychwstania. Tej niedzieli śpiewana jest męka Pańska – warto zauważyć jaki ona ma charakter. W śpiewie męki nie ma smutku i rozpaczy – męka Jezusa stała się przecież naszym zwycięstwem.

https://misyjne.pl/kazda-niedziela-wielkiego-postu-ma-swoje-znaczenie/


23.02.2023

Bractwo Świętego Józefa

Duszpasterze Bractwa św. Józefa zapraszają na wielkopostne spotkania formacyjne, które odbędą się w marcu, według harmonogramu:
1 marca (środa) o godz. 18.00 w parafii św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka w Kędzierzynie-Koźlu (Cisowa) - dla rejonu Kędzierzyn.

Na każde spotkanie składać się będzie Msza św. sprawowana w intencji Bractwa, konferencja nawiązująca do Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce "Wierzę w Kościół Chrystusowy”, nabożeństwo pasyjne oraz braterskie spotkanie.
Zapraszamy wszystkich członków Bractwa, jak i osoby zainteresowane wspólnotą.

Zdjęcia w Galerii Foto

Konferencja w Galerii VideoPoniedziałek - 24 czerwca 2024
176 dzień roku,  190 dni do końca roku
04:39 21:03
XII Tydzień - OKRES ZWYKŁY II
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Liturgiczny kolor szat
Nowe zdjęcie
foto
Nowe zdjęcie
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto
Losowe zdjęcie 2006-2023
foto

Dzisiaj imieniny obchodzi:
Jan, Danuta, Janina

kwiat

Wszystkim solenizantom, jubilatom dzisiejszego dnia jak i tygodnia, którzy obchodzą imieniny, urodziny, rocznice bądź inne uroczystości - życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia i pogody ducha, opieki Matki Najświętszej i św. Franciszka z Asyżu.