LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza

"Ministrare" /z łaciny / znaczy służyć. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Jest tym, który niesie pewne znaki, ale także sam powinien być znakiem dla innych.


Dziesięć Przykazań Ministranta


 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10.Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam; święte czynności ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty ministranckiej.

Więcej informacji ...

Kandydaci na ministrantów - 15.10.2009r.

 • Karos Mateusz
 • Hadasik Patryk
 • Kośmider Michał
 • Kurc Łukasz
 • Kurc Mateusz
 • Majnusz Marcin
 • Suchy Adam
 • Tomanek Patryk
 • Urlich Mateusz
Ministranci Ministranci

Ministranci w Parafii:

 1. Banaś Darek
 2. Kremer Tomasz
 3. Kusz Dawiad
 4. Majnusz Łukasz
 5. Nowak Marcin
 6. Nowak Paweł

 7. Porada Mateusz
 8. Porada Sebastian
 9. Stogniew Paweł
 10. Wieja Damian
 11. Woszczycki Jakub
 12. Woszcycki Paweł
 1. od 15.12.2002r.
 2. od 18.12.2005r.
 3. od 18.12.2005r.
 4. od 15.12.2002r.
 5. od 12.03.1997r.
 6. od 18.12.2005r.

 7. od 28.11.1999r.
 8. od 16.12.2001r.
 9. od 15.12.2002r.
 10. od 18.12.2005r.
 11. od 18.12.2005r.
 12. od 15.12.2002r.

Lektorzy od 31.03.2007r.

 1. Porada Mateusz
 2. Stogniew Paweł
 3. Woszczycki Paweł

 4. Termin Marian do 2010r.
LektorzyPozostałe służby iturgiczne ołtarza

Zakrystian – Kościelny


Dba o porządek w zakrystii oraz w całym budynku kościelnym. Praca i posługa zakrystiana pozostaje w ścisłej łączności z misterium Kościoła jako wspólnoty i jako budynku. Jest ona także, niezbędna w należytym przygotowaniu oraz sprawowaniu obrzędów liturgicznych.Kasza Mieczysław urodzony: 01.03.1941r. funkcję pełni od: 1995r.
Piela Ginter urodzony: 28.05.1935r. funkcję sprawował od 1993r. do lutego 2006r.


Organista

Kremer Irena, mgr urodzona: 18.10.1968r. ukończone Studium Muzyki Kościelnej w Opolu 1988r. funkcję pełni od 1985r
Wylezik Ewelina urodzona: 08.12.1979r. ukończone Studium Muzyki Kościelnej w Opolu 1999r. funkcję pełni od 1995r.


Dekoracja kościoła.

Hadasik Dorota urodzona: 22.10.1952r.