HISTORIA PARAFII

Miejscowość Cisowa należała do Parafii Sławięcice. Od początku XX w. mieszkańcy czynili starania o zbudowanie własnej kaplicy. Plany zostały zniweczone przez I wojnę światową, a następnie przez ogromną inflację, która zdewaluowała pieniądze zgromadzone na ten cel. "Cisowicy" postawili jednak na swoim. Z materiału rozbiórkowego z dawnych koszar wojsk pruskich, zbudowali kościół pod przewodnictwem nauczyciela szkoły Leona Cybisa.
W marcu 1927 roku zaczęto budowę a 9 października tego roku, nowy Dom Boży został oddany pod opiekę św. Franciszka z Asyżu. Poświęcił go Ojciec Feliks z Góry św. Anny. Cisowa nadal należała do parafii Sławięcice. Duszpasterstwo prowadzono dojeżdżając. Sakramenty święte udzielano w kościele parafialnym w Sławięcicach.Dnia 22 lutego 1941 roku został mianowany samodzielnym duszpasterzem w Cisowej ks. Leon Pakulla, który został pierwszym proboszczem.Dnia 15 czerwca 1951 roku administratorem a następnie proboszczem do 1975 roku został ks. Józef Ortmanowicz. W 1952 roku jako remont starego kościoła, zaczęto praktycznie budowę nowego. Dookoła postawiono nowe mury (z materiału rozbiórkowego) w odległości 3 metrów. Zyskano przez to około 200m2 wewnętrznej powierzchni. Po ukończeniu budowy tych murów, rozebrano wewnętrzny kościół. Nowe mury zostały poświęcone 5 pa?dziernika 1952 roku przez księdza infułata Emila Kobierzyckiego ówczesnego administratora apostolskiego śląska Opolskiego.W latach 1954 do 1957 proboszczem był ksiądz Roman Plachetka, a od 1975 do 1985 proboszczem był ksiądz Michał Ryś. Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęto budowę Domu katechetycznego oraz nowego probostwa. Rozpoczęte budowy zostały ukończone za nowego i obecnego księdza proboszcza Jacka Potempę.W 1987 roku została opracowana ekspertyza techniczna kościoła. Jej celem było ustalenie stanu technicznego budynku kościoła oraz wskazania ewentualnych rozwiązań zabezpieczających. Wynik ekspertyzy wykazał, że wady projektowe i wykonawcze mają charakter trwały, nie dające się usunąć metodą napraw i remontów. Stosując się do zaleceń ekspertyzy technicznej 27.06.1988 roku został złożony wniosek w Urzędzie Miejskim w Wydziale Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego w sprawie pozwolenia na budowę nowego kościoła.Dwa miesiące później tj. 26.08.1988 roku w święto Matki Boskiej Częstochowskiej otrzymano odpowiednią "Decyzję" pozwalającą na budowę kościoła przy ul. Fredry, tj. za starym kościołem.Budowa kościoła rozpoczęła się w sierpniu 1988 roku. Potrwała trochę dłużej, do roku 1994, bo kościół wybudowali od "A" do "Z" sami mieszkańcy liczącej tylko 1245 osób Parafii, a masowe wyjazdy na Zachód spowodowały brak miejscowych fachowców. Żaden z pracujących przy budowie nie chciał pieniędzy.Poświecenia kościoła dokonał ksiądz Biskup Ordynariusz Alfons Nossol dnia 20 sierpnia 1994r. i nadał świątyni drugiego patrona   św. Jacka (ze względu na rok jubileuszowy św. Jacka).W dniu 15 października 1997 roku na teren Parafii wprowadziły się pierwsze kozielskie rodziny do 23 sposród 100 mieszkań dla powodzian.W 2004 roku obchodzono uroczystość 10-lecia poświęcenia kościoła pod przewodnictwem ks. Bpa Jana Bagińskiego. Z tej okazji odbyły się Misje Parafialne, wprowadzono nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Wymalowano wnętrze kościoła, wyłożono granitem taras i schody przed kościołem oraz ufundowano trzy nowe dzwony o wadze: 800 kg, 500 kg i 350 kg.