PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA

obrazek

HISTORIA PARAFII

Miejscowość Cisowa należała do Parafii Sławięcice. Od początku XX w. mieszkańcy czynili starania o zbudowanie własnej kaplicy. Plany zostały zniweczone przez I wojnę światową, a następnie przez ogromną inflację, która zdewaluowała pieniądze zgromadzone na ten cel. "Cisowicy" postawili jednak na swoim. Z materiału rozbiórkowego z dawnych koszar wojsk pruskich, zbudowali kościół pod przewodnictwem nauczyciela szkoły Leona Cybisa.
W marcu 1927 roku zaczęto budowę a 9 października tego roku, nowy Dom Boży został oddany pod opiekę św. Franciszka z Asyżu. Poświęcił go Ojciec Feliks z Góry św. Anny. Cisowa nadal należała do parafii Sławięcice. Duszpasterstwo prowadzono dojeżdżając. Sakramenty święte udzielano w kościele parafialnym w Sławięcicach.

Dnia 22 lutego 1941 została erygowana parafia pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Cisowej, a ks. Leon Pakulla został mianowany jej pierwszym proboszczem.

Dnia 15 czerwca 1951 roku administratorem a następnie proboszczem do 1975 roku został ks. Józef Ortmanowicz. W 1952 roku jako remont starego kościoła, zaczęto praktycznie budowę nowego. Dookoła postawiono nowe mury (z materiału rozbiórkowego) w odległości 3 metrów. Zyskano przez to około 200m2 wewnętrznej powierzchni. Po ukończeniu budowy tych murów, rozebrano wewnętrzny kościół. Nowe mury zostały poświęcone 5 pa?dziernika 1952 roku przez księdza infułata Emila Kobierzyckiego ówczesnego administratora apostolskiego śląska Opolskiego.

W latach 1954 do 1957 proboszczem był ksiądz Roman Plachetka, a od 1975 do 1985 proboszczem był ksiądz Michał Ryś. Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczęto budowę Domu katechetycznego oraz nowego probostwa. Rozpoczęte budowy zostały ukończone za nowego i obecnego księdza proboszcza Jacka Potempę.

W 1987 roku została opracowana ekspertyza techniczna kościoła. Jej celem było ustalenie stanu technicznego budynku kościoła oraz wskazania ewentualnych rozwiązań zabezpieczających. Wynik ekspertyzy wykazał, że wady projektowe i wykonawcze mają charakter trwały, nie dające się usunąć metodą napraw i remontów. Stosując się do zaleceń ekspertyzy technicznej 27.06.1988 roku został złożony wniosek w Urzędzie Miejskim w Wydziale Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego w sprawie pozwolenia na budowę nowego kościoła.

Dwa miesiące później tj. 26.08.1988 roku w święto Matki Boskiej Częstochowskiej otrzymano odpowiednią "Decyzję" pozwalającą na budowę kościoła przy ul. Fredry, tj. za starym kościołem.

Budowa kościoła rozpoczęła się w sierpniu 1988 roku. Potrwała trochę dłużej, do roku 1994, bo kościół wybudowali od "A" do "Z" sami mieszkańcy liczącej tylko 1245 osób Parafii, a masowe wyjazdy na Zachód spowodowały brak miejscowych fachowców. Żaden z pracujących przy budowie nie chciał pieniędzy.

Poświecenia kościoła dokonał ksiądz Biskup Ordynariusz Alfons Nossol dnia 20 sierpnia 1994r. i nadał świątyni drugiego patrona św. Jacka (ze względu na rok jubileuszowy św. Jacka).

W dniu 15 października 1997 roku na teren Parafii wprowadziły się pierwsze kozielskie rodziny do 23 sposród 100 mieszkań dla powodzian.

W 2004 roku obchodzono uroczystość 10-lecia poświęcenia kościoła pod przewodnictwem ks. Bp. Jana Bagińskiego. Z tej okazji odbyły się Misje Parafialne, wprowadzono nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Wymalowano wnętrze kościoła, wyłożono granitem taras i schody przed kościołem oraz ufundowano trzy nowe dzwony o wadze: 800 kg, 500 kg i 350 kg.

W naszej dzielnicy CISOWA, według Urzędu Stanu Cywilnego w Kędzierzynie-Koźlu na rok 2020 zameldowanych było 1812 mieszkańców.