PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU I ŚW. JACKA - KĘDZIERZYN-KOŹLE DZ.CISOWA


Rok Świętego Józefa
8 grudnia 2020 - 8 grudnia 2021

"Niech św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając trudności naszych czasów nie wątpili w obecność Boga w naszym życiu” – pisze abp Wojciech Polak o ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku św. Józefa.

Siostry i Bracia

Święty Józef

Ojciec Święty Franciszek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data ogłoszenia Roku św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego.

W opublikowanym Liście apostolskim Patris Corde, papież Franciszek wyznaje, że pragnienie podzielenia się osobistymi refleksjami dotyczącymi osoby i dzieła św. Józefa, narastało w nim szczególnie w ostatnich miesiącach, tak bardzo naznaczonych skutkami pandemii. Czas ten pozwolił doświadczyć, że "nasze życia są utkane i wspierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapomniane – które nie występują w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego show, ale niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszej historii”.

Ojciec Święty przywołując doświadczenia ostatnich miesięcy podkreśla, że wszyscy mogą w św. Józefie znaleźć orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach. Ten wielki święty przypomina – dodaje papież, że "ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na "drugiej linii” mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.

Rozpoczęty w Kościele Rok św. Józefa zbiega się w czasie z trwającym w naszej archidiecezji duchowym przygotowaniem do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną rozpoczęcie nawiedzenia zostało przesunięte w czasie. Rok św. Józefa postrzegamy jednak jako dar. Wpatrując się bowiem w osobę św. Józefa i prosząc Go o wstawiennictwo, będziemy mogli jeszcze owocniej przeżyć czas oczekiwania i przygotowania do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej. Służyć temu będą również i odpusty, które w Roku św. Józefa będzie można otrzymać.

Papież Franciszek w swym Liście nazwał św. Józefa – ojcem z twórczą odwagą. Owa twórcza odwaga objawia się w obliczu trudności. Doświadczając ich "można zatrzymać się i zejść z pola walki lub jakoś coś wymyślić”. Patrząc na życie św. Józefa dostrzegamy jego odpowiedzialność za Dziecię Jezus i Jego Matkę Maryję oraz wiarę i ufność pokładaną w Bogu, dzięki którym potrafił on zawsze problemy i trudności przekształcić w szansę.

Niech zatem św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając trudności naszych czasów nie wątpili w obecność Boga w naszym życiu i w Nim swą ufność pokładając, troszczyli się o największy skarb naszej wiary, którym są Jezus i Maryja, Jego Matka.

abp. Wojciech Polak
Prymas Polski

ze strony Prymasa Polski