STATYSTYKA PARAFIALNA

Zobaczmy jak kształtowała się statystyka ilości chrztów, I Komunii św., ślubów, bierzmowań oraz pogrzebów od roku 2011 w naszej wspólnocie parafialnej.


Nazwa Rok
2011 2012 2013 2014 2015
Chrzty 7 12 12 12 9
I Komunia św. 15 14 12 11 12
Bierzmowanie 14 20 16 16 8
Śluby 3 3 1 8 7
Pogrzeby 13 14 16 9 22

Nazwa Rok
2016 2017 2018 * 2019
Chrzty 19 14 18 14
I Komunia św. 9 18 32 13
Bierzmowanie 12 15 11 11
Śluby 7 11 5 1
Pogrzeby 14 21 15 19


* W 2018r. na sumę wszystkich Chrztów - 3 były spoza Parafii Cisowa, również został udzielony - 1 Ślub oraz odbył się - 1 pogrzeb.